Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

3 Компании свързани с лицето ДАНИЕЛА НИКОЛОВА БАЛТАДЖИЕВА-ПОПОВА (виж второ ниво)
Companies connected to DANIELA NIKOLOVA BALTADZHIEVA-POPOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200013891ИМУНОВИТА ООД
IMUNOVITA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200140602ФОРЕСТ СТАР 2008 ООД
FOREST STAR 2008 OOD

Публични фондове Public money
  • 175 758,88 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201088375Медико-диагностична лаборатория ИмуноВита ЕООД
Mediko-diagnostichna laboratoriya ImunoVita EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДАНИЕЛА НИКОЛОВА БАЛТАДЖИЕВА-ПОПОВА
Check other registries about the person DANIELA NIKOLOVA BALTADZHIEVA-POPOVA