Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

3 Компании свързани с лицето ПАВЛИНА ЧЕРНЕВА АЛЕКСИЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to PAVLINA CHERNEVA ALEKSIEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200374418ЕКОТУРС 2008 ООД
EKOTURS 2008 OOD

Публични фондове Public money
  • 6 152 846,40 лв. от 36 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200996831ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ДОБРИЧ ООД
VISOKOTEHNOLOGICHEN PARK DOBRICH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201776910КАЛИНА ТУР 2011 ЕООД
KALINA TUR 2011 EOOD

Публични фондове Public money
  • 190 465,43 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПАВЛИНА ЧЕРНЕВА АЛЕКСИЕВА
Check other registries about the person PAVLINA CHERNEVA ALEKSIEVA