Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Помощ Help

2 Компании свързани с лицето АНГЕЛ ЗАФИРОВ МАЗНИКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ANGEL ZAFIROV MAZNIKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200960109РИЛА ИНВЕСТ - ЗГМ ЕООД
RILA INVEST - ZGM EOOD

Публични фондове Public money
  • 206 787,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831239489АРИНТЕХ-ИНВЕСТ ООД
ARINTEH-INVEST OOD

Публични фондове Public money
  • 197 307,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АНГЕЛ ЗАФИРОВ МАЗНИКОВ
Check other registries about the person ANGEL ZAFIROV MAZNIKOV