Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

4 Компании свързани с лицето ЕМИЛИЯ КЪНЧЕВА ПЕТРОВА (виж второ ниво)
Companies connected to EMILIYA KANCHEVA PETROVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
128005577ТЕД - ПЕТРОВА СИЕ СД
TED - PETROVA SIE SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201646702МИЛАНОВ 79 ЕООД
MILANOV 79 EOOD

Публични фондове Public money
 • 372 026,20 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202155670ВАСАНТ ЕООД
VASANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • РОСТОВ
  ROSTOV

  Последен запис/Last Deed:
  2012-12-15 10:45:21 ShareTransfer
  Buy from: Старбилд ЕООД 100000

  Първи запис/First Deed:
  2012-12-15 10:45:21 ShareTransfer
  Buy from: Старбилд ЕООД 100000
 • ЕМИЛИЯ КЪНЧЕВА ПЕТРОВА
  EMILIYA KANCHEVA PETROVA

  Последен запис/Last Deed:
  2012-07-13 07:46:25 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-07-13 07:46:25 Manager
 • СТАРБИЛД
  STARBILD

  Последен запис/Last Deed:
  2012-12-15 10:45:21 ShareTransfer
  Sell to: Ростов АД 100000

  Първи запис/First Deed:
  2012-07-13 07:46:25 SoleCapitalOwner
838186242ВЕНД - ПЕТРОВА И СИЕ СД
VEND - PETROVA I SIE SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЕМИЛИЯ КЪНЧЕВА ПЕТРОВА
Check other registries about the person EMILIYA KANCHEVA PETROVA