Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

3 Компании свързани с лицето ВИОЛЕТА МИКОВА ЖЕЛЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to VIOLETA MIKOVA ZHELEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175249479ЕТА - ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА ЕТ
ETA - VIOLETA ZHELEVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175437890СТИМАР - 7 ООД
STIMAR - 7 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200203472ВИЛМАРТУР ЕООД
VILMARTUR EOOD

Публични фондове Public money
  • 370 540,27 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data