Бюро за разследващи репортажи и данни

Български Търговски регистър и свързани лица /Bulgarian Registry of Companies and connected persons

by bivol
Български Търговски регистър и свързани лица /Bulgarian Registry of Companies and connected persons

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

43 Компании свързани с лицето ВЕЛИЗАР ЛЮБЕНОВ РАДЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to VELIZAR LYUBENOV RADEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
110543426ЗОРА - 1 ООД
ZORA - 1 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121187312БИЛДИНГ ИНДУСТРИАЛ ГРУП ЕООД
BILDING INDUSTRIAL GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121323068МОТОТРАНС-97 ЕООД
MOTOTRANS-97 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121750305ИТЪРНИТИ ЕООД
ITARNITI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130561660ИНТЕР ПЕТРОЛ ОЙЛ ЕООД
INTER PETROL OYL EOOD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131305428ВЕГА 9 ЕООД
VEGA 9 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131567409РОНИ 2005 ООД
RONI 2005 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175000385ДЖИ ВИ АЙ ЕООД
DZHI VI AY EOOD

Публични фондове Public money
  • 821 511,00 лв. от 6 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175039300ЛЕА 2006 ООД
LEA 2006 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175073928ХЕРА ООД
HERA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175078220ТЕМА КОНСУЛТ ЕООД
TEMA KONSULT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175233311ЛИАМ ПРОПЪРТИС ООД
LIAM PROPARTIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175346476ЕЛИА БИЛДИНГ ООД
ELIA BILDING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175396059ДЖИ ПИ СТРОЙ ООД
DZHI PI STROY OOD

Публични фондове Public money
  • 159 322 802,28 лв. от 44 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175450400РОНЕН ПРОПЕРТИС ООД
RONEN PROPERTIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201698040НюКо МТМ ЕООД
NyuKo MTM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202068920Финанс Инвест Груп ЕООД
Finans Invest Grup EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202222293Асет Пропърти ЕООД
Aset Proparti EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202689489Пауър Сентър Пазарджик ЕООД
Pauar Sentar Pazardzhik EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202981899МОНТЕ ГРЕЙН ООД
MONTE GREYN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202983619ФАСТ ФИНАНС ЕООД
FAST FINANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203184002ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ ЕООД
GOLDAN GEMBAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203186715ПРО ДИАЛ ЕООД
PRO DIAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203321091Ви Ар Къмпани ЕООД
Vi Ar Kampani EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203321383ВИ АР АВАНГАРД ЕООД
VI AR AVANGARD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203322720СРЕДЕЦ БГ ЕООД
SREDETS BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203486972ВИ ГЛОБЪЛ ЕООД
VI GLOBAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203487024ВИ ПАРТНЪРС ЕООД
VI PARTNARS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203591311ЕРГОМАП ЕООД
ERGOMAP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203710089ВИ АР ЕСТЕЙТ ЕООД
VI AR ESTEYT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203740883Хотел Свети Валентин ЕООД
Hotel Sveti Valentin EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203923120ЕЛМАЗ ПРОПЪРТИ ЕООД
ELMAZ PROPARTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203923977ВИ ДЖИ ДЖИ ЕНЕРДЖИ ООД
VI DZHI DZHI ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203953625АГРОХОЛД ПРОПЪРТИ ЕООД
AGROHOLD PROPARTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204160602КУТУЗОВ ПРОПЪРТИ ЕООД
KUTUZOV PROPARTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204215511БИЛДИНГ ЕНТЕРПРАЙЗ ЕООД
BILDING ENTERPRAYZ EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204215550МАЙ РИАЛ ЕСТЕЙТ ЕООД
MAY RIAL ESTEYT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204282339Пропърти 777 ЕООД
Proparti 777 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204282645БЪЛГАРИЯ БИЛДИНГ ЕООД
BALGARIYA BILDING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204440166ВЕГА ПРОПЪРТИ ЕООД
VEGA PROPARTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204573412МЛЕТ ЕООД
MLET EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204627970ЛЮЛИН ПРОПЪРТИ ЕООД
LYULIN PROPARTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204761930БАЛКАН ВИТОША ТАУЪР ЕООД
BALKAN VITOSHA TAUAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More