Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

3 Компании свързани с лицето ТОДОР СТЕФАНОВ МАРИНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to TODOR STEFANOV MARINOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115606994ТОДОР МАРИНОВ-2001 ЕТ
TODOR MARINOV-2001 ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115703614МАКЕНИ ЕООД
MAKENI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200028941РИЧ ФУУД ЕООД
RICH FUUD EOOD

Публични фондове Public money
  • 379 121,35 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ТОДОР СТЕФАНОВ МАРИНОВ
Check other registries about the person TODOR STEFANOV MARINOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност