Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

7 Компании свързани с лицето ГЕОРГИ ДИМОВ КОЛЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to GEORGI DIMOV KOLEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130974430СВЕТОВНА ШОТОКАН КАРАТЕ-ДО ФЕДЕРАЦИЯ-БЪЛГАРИЯ ASSOC
SVETOVNA SHOTOKAN KARATE-DO FEDERATSIYA-BALGARIYA ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200316000ДЪБОВА ГОРА ООД
DABOVA GORA OOD

Публични фондове Public money
  • 111 604,35 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200433377РИКАВЪРИ СЪРВИСИС ООД
RIKAVARI SARVISIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201270730РИКАВЪРИ ТРЕЙДИНГ ООД
RIKAVARI TREYDING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 836 239,50 лв. BGN данни валидни към 28.09.2020
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 09/2016)
201270794РИКАВЪРИ ИНВЕСТМЪНТ ООД
RIKAVARI INVESTMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201480127ПУЛВИТА ООД
PULVITA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202008229РИКАВЪРИ ООД
RIKAVARI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГЕОРГИ ДИМОВ КОЛЕВ
Check other registries about the person GEORGI DIMOV KOLEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност