Бюро за разследващи репортажи и данни

Български Търговски регистър и свързани лица / Bulgarian Registry of Companies and connected persons

by bivol

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

20 Компании свързани с лицето НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯНЧОВИЧИН (виж второ ниво)
Companies connected to NIKOLAY GEORGIEV YANCHOVICHIN

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
040426876РАДИО ТАНГРА ЕАД
RADIO TANGRA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
109510952ЛЕЙТЕНАНТ ЕООД
LEYTENANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115071933РАДИО 1 ООД
RADIO 1 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121319504Р-22 ЕООД
R-22 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121804856РАДИО СИТИ ООД
RADIO SITI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121887866МЕТРОРАДИО ЕООД
METRORADIO EOOD

Публични фондове Public money
  • 230 000,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130274951БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД
BALGARSKA RADIOKOMPANIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130497114РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
RADIO KONTAKT BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130500020НЕТ ФМ ЕООД
NET FM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131023368МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД
MEDIA KORP BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131194910МЕДИА СЕЙЛС ООД
MEDIA SEYLS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175061705ПОП.БГ ООД
POP.BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175166019ХИТРАДИО ООД
HITRADIO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175318854БГ РЕКЪРДС ООД
BG REKARDS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200418770ХОТ ПРОПЪРТИ ООД
HOT PROPARTI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201328105Радио и Телевизия Енерджи ООД
Radio i Televiziya Enerdzhi OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202083356МЕТРО РАДИО КОРП ООД
METRO RADIO KORP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204847518ФРЕШ МЕДИА ООД
FRESH MEDIA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205046085ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ АД
FRESH MEDIA BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
833094709ЕКСТАЗ ООД
EKSTAZ OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯНЧОВИЧИН
Check other registries about the person NIKOLAY GEORGIEV YANCHOVICHIN

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More