Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

7 Компании свързани с лицето ИГЛИКА БОРИСОВА БАЛАБАНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to IGLIKA BORISOVA BALABANOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175306072СЪНИ КОНСУЛТИНГ ЕООД
SANI KONSULTING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175456079АЛИАНС КОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД
ALIANS KONSULT SOFIYA EOOD

Публични фондове Public money
  • 378 065,74 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202437869БГ БУЛС ЕООД
BG BULS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202997348СТРОЙ ТЕХНИКА ЕООД
STROY TEHNIKA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 191 711,81 лв. BGN данни валидни към 28.09.2020
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 06/2019)
203724039ПАУЪРТЕК СЪРВИС ЕООД
PAUARTEK SARVIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 295 553,08 лв. BGN данни валидни към 28.09.2020
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 04/2020)
203746651БАЛКАН ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС ЕООД
BALKAN INVEST PROPARTIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203886545АГРИРИС ООД
AGRIRIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИГЛИКА БОРИСОВА БАЛАБАНОВА
Check other registries about the person IGLIKA BORISOVA BALABANOVA