Бюро за разследващи репортажи и данни

Български Търговски регистър и свързани лица / Bulgarian Registry of Companies and connected persons

by bivol

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

14 Компании свързани с лицето КРАСИМИР БОРИСОВ ШАЛЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to KRASIMIR BORISOV SHALEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121094769БИГЛА- III ООД
BIGLA- III OOD

Публични фондове Public money
 • 18 717 715,43 лв. от 25 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131086265БИГЛА КОНСУЛТ ООД
BIGLA KONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175332081ПРОПЪРТИ ПАРТНЪРС БГ ООД
PROPARTI PARTNARS BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200594897ИРИС ТРЕЙД ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
IRIS TREYD PROPARTI MENIDZHMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200827347ПАУЪР АВТО КОЗМЕТИК ООД
PAUAR AVTO KOZMETIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201362762БИГЛА ТРАНС ЕООД
BIGLA TRANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201478457ПРЕМИУМ КОМПАНИ ООД
PREMIUM KOMPANI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201488241ЗЛАТАРИЦА ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТС ЕООД
ZLATARITSA ENERDZHI PRODZHEKTS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202112587ЗЛАТАРИЦА ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТС 3 ЕООД
ZLATARITSA ENERDZHI PRODZHEKTS 3 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ДЕНИС ЛИ
  DENIS LI

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-14 15:54:03 ShareTransfer
  Buy from: КРАСИМИР БОРИСОВ ШАЛЕВ 9

  Първи запис/First Deed:
  2017-03-14 15:54:03 ShareTransfer
  Buy from: КРАСИМИР БОРИСОВ ШАЛЕВ 9
 • КРАСИМИР БОРИСОВ ШАЛЕВ
  KRASIMIR BORISOV SHALEV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-14 15:54:03 ShareTransfer
  Sell to: ДЕНИС ЛИ 9

  Първи запис/First Deed:
  2012-06-12 15:47:23 SoleCapitalOwner
202798047ШАЛЕВ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД
SHALEV INVESTMANT GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203145024КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ АД
KAPITALNI PROEKTI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203474532БОЯНА РЕЗИДЕНС ООД
BOYANA REZIDENS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204053422ИРИС ЕСТЕЙТС ВАРНА ООД
IRIS ESTEYTS VARNA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204603332КБД Инвест АД
KBD Invest AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КРАСИМИР БОРИСОВ ШАЛЕВ
Check other registries about the person KRASIMIR BORISOV SHALEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More