Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Помощ Help

3 Компании свързани с лицето МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to MIGLENA GEORGIEVA YANEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200112229ХРИМИ ЯК ООД
HRIMI YAK OOD

Публични фондове Public money
  • 371 520,84 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200688545КРЕДИ ЙЕС ООД
KREDI YES OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201123771АМБУЛАТОРИЯ ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ РЕЯ ООД
AMBULATORIYA GRUPOVA PRAKTIKA ZA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT REYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
Check other registries about the person MIGLENA GEORGIEVA YANEVA