Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

3 Компании свързани с лицето ИВАН ДИМОВ КОЛЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAN DIMOV KOLEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
114682512КОДИ АГРО ООД
KODI AGRO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200316000ДЪБОВА ГОРА ООД
DABOVA GORA OOD

Публични фондове Public money
  • 111 604,35 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201480127ПУЛВИТА ООД
PULVITA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИВАН ДИМОВ КОЛЕВ
Check other registries about the person IVAN DIMOV KOLEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност