Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

7 Компании свързани с лицето БАЯР МЮМЮН ДЕЛИМЕХМЕД (виж второ ниво)
Companies connected to BAYAR MYUMYUN DELIMEHMED

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103189596СИКО ООД
SIKO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
108548520БАЙЕР-БГ ЕООД
BAYER-BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112132110ВЕЛАС-В ООД
VELAS-V OOD

Публични фондове Public money
  • 171 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
  • 376 310,31 лв. BGN данни валидни към 28.09.2020
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 10/2011)
112616104ЗОТИ ООД
ZOTI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 160 518,89 лв. BGN данни валидни към 28.09.2020
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 05/2014)
115828379БАЙКАЛ ООД
BAYKAL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201752082ГЪРБИЩЕ ЕКОТУР ООД
GARBISHTE EKOTUR OOD

Публични фондове Public money
  • 125 300,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204989389Байер Машийнс ООД
Bayer Mashiyns OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето БАЯР МЮМЮН ДЕЛИМЕХМЕД
Check other registries about the person BAYAR MYUMYUN DELIMEHMED