Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

4 Компании свързани с лицето САВИНА СИМЕОНОВА БОЖИНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to SAVINA SIMEONOVA BOZHINOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
101684805ТУР ИНВЕСТМЪНТ ООД
TUR INVESTMANT OOD

Публични фондове Public money
  • 385 514,61 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131132809ИНТЕР НОВА ЕООД
INTER NOVA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131524330ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА ЕООД
INTER KONSULT NOVA EOOD

Публични фондове Public money
  • 669 034,00 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203662477ЕС ДЖИ АСЕТ ЕООД
ES DZHI ASET EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето САВИНА СИМЕОНОВА БОЖИНОВА
Check other registries about the person SAVINA SIMEONOVA BOZHINOVA