Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

6 Компании свързани с лицето ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to PETAR GEORGIEV PETROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200203173ВИЛМАР 2008 ЕООД
VILMAR 2008 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200203472ВИЛМАРТУР ЕООД
VILMARTUR EOOD

Публични фондове Public money
  • 370 540,27 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200533363ЕКОХИДРОЕЛЕКТРО ЕООД
EKOHIDROELEKTRO EOOD

Публични фондове Public money
  • 355 477,92 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200834904СОНИ СОЛАР ЕООД
SONI SOLAR EOOD

Публични фондове Public money
  • 313 238,14 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200835080МАР ИНВЕСТ-2009 ЕООД
MAR INVEST-2009 EOOD

Публични фондове Public money
  • 311 437,94 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200835116ДОРТЕХ ЕООД
DORTEH EOOD

Публични фондове Public money
  • 311 276,64 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
Check other registries about the person PETAR GEORGIEV PETROV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност