Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

11 Компании свързани с лицето ЛЮБОСЛАВ МЛАДЕНОВ ПЕНЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to LYUBOSLAV MLADENOV PENEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102993651ЛЕНД КОНСУЛТ - 3 ООД
LEND KONSULT - 3 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112079234ВАЛЕНСИЯ ООД
VALENSIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112614950МОНТЕ ООД
MONTE OOD

Публични фондове Public money
  • 391 160,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121076454ПРО ЛИМИТ ЕООД
PRO LIMIT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121527341СЕДЕМТЕ ООД
SEDEMTE OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121772942ТАЙНИ ООД
TAYNI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121777195САЩ-94 ООД
SASHT-94 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130211901ЛЮБОСЛАВ ПЕНЕВ ЕООД
LYUBOSLAV PENEV EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131271933ГЛОБЪЛ ЧЕК-ИН СИСТЕМС ООД
GLOBAL CHEK-IN SISTEMS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175391471БИЛФРАМ ООД
BILFRAM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831735835СОЛАРИС АМ ООД
SOLARIS AM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЛЮБОСЛАВ МЛАДЕНОВ ПЕНЕВ
Check other registries about the person LYUBOSLAV MLADENOV PENEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност