Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

35 Компании свързани с лицето СТЕФАН ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ (виж второ ниво)
Companies connected to STEFAN IVANOV TERZIYSKI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
106000517ТЕЛЕСАТ ООД
TELESAT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
106503372ТИ ВИ ЕМ - 5 ООД
TI VI EM - 5 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
106526766ПАС ООД
PAS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
110518526МПМ ООД
MPM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
110518533МСиМ ООД
MSiM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
117627186НИСОН ООД
NISON OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130539524РАВА ТВ 2 ООД
RAVA TV 2 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130929823СИМКОМ 2002 ООД
SIMKOM 2002 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130929848ПИМКОМ ООД
PIMKOM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130951990СИМКОМ 2 ООД
SIMKOM 2 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130952003ЕМСИЕМ ООД
EMSIEM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130952028АМИГОС 2000 ООД
AMIGOS 2000 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130952042ПИМКОМ 2 ООД
PIMKOM 2 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130994283СИТ 70 ООД
SIT 70 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131002616КАБЕЛКОМ 2003 ООД
KABELKOM 2003 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131031297МЕР 2005 ООД
MER 2005 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131180572СИМ ТВ ООД
SIM TV OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131198008СИМ КАБЕЛ ООД
SIM KABEL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131241363ЕТА НЕТ ООД
ETA NET OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131301325СИМ НЕТ ООД
SIM NET OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131301337СИМ НЕТ 2 ООД
SIM NET 2 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131301344СИМ ЛАН ООД
SIM LAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131462899СИМ КАБЕЛ ТВ ООД
SIM KABEL TV OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131572462СИМ КАБЕЛ 2006 ООД
SIM KABEL 2006 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175098543СИМ ТЕЛ 2007 ООД
SIM TEL 2007 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175098550СИМ ТЕЛ 2008 ООД
SIM TEL 2008 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175113696ТЕЛЕСИМ 2006 ООД
TELESIM 2006 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175113707ТЕЛЕСИМ 2007 ООД
TELESIM 2007 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175235255МИСТРАЛ 2008 ООД
MISTRAL 2008 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175235262МИСТРАЛ 2007 ООД
MISTRAL 2007 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175437890СТИМАР - 7 ООД
STIMAR - 7 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200206851АПРИЛЦИ 2008 ЕООД
APRILTSI 2008 EOOD

Публични фондове Public money
  • 390 863,17 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200533363ЕКОХИДРОЕЛЕКТРО ЕООД
EKOHIDROELEKTRO EOOD

Публични фондове Public money
  • 355 477,92 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201013159АТЕЛКОМ 53 ООД
ATELKOM 53 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201455241ОПТИНЕТ 2011 ООД
OPTINET 2011 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СТЕФАН ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ
Check other registries about the person STEFAN IVANOV TERZIYSKI

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност