Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

2 Компании свързани с лицето ХРИСТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА (виж второ ниво)
Companies connected to HRISTINA IVANOVA DIMITROVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130163381ХИЛ АД
HIL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202161367Грийн Хил Билдинг ООД
Griyn Hil Bilding OOD

Публични фондове Public money
  • 248 097,84 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ХРИСТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
Check other registries about the person HRISTINA IVANOVA DIMITROVA

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност