Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

5 Компании свързани с лицето АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ДАСКАЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ASEN ALEKSANDROV DASKALOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
112008155ВЕЛИ - 91 ООД
VELI - 91 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112615148ВЕЛИНГРАД НЮЗ ООД
VELINGRAD NYUZ OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200497732ГИА ХОЛИДЕЙЗ ЕООД
GIA HOLIDEYZ EOOD

Публични фондове Public money
  • 309 334,40 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201420176ЕМ-ЕЙ-ПРОГРЕС ООД
EM-EY-PROGRES OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202904034Агро 2015 ЕООД
Agro 2015 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ДАСКАЛОВ
Check other registries about the person ASEN ALEKSANDROV DASKALOV