Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

75 Компании свързани с лицето МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА (виж второ ниво)
Companies connected to MARIANA VENELINOVA ZHELEVA-ATANASOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
106000517ТЕЛЕСАТ ООД
TELESAT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
106503372ТИ ВИ ЕМ - 5 ООД
TI VI EM - 5 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
110518526МПМ ООД
MPM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
110520267ВИТАКОМ ООД
VITAKOM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
114107271ГАЛАКОМ 97 ООД
GALAKOM 97 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
114532150ТЕЛЕРИБ ООД
TELERIB OOD

Публични фондове Public money
  • 10 332,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
114678492ТЕРА - СИМ ООД
TERA - SIM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
117627186НИСОН ООД
NISON OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130170924ТАЙ 2000 ЕООД
TAY 2000 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130368443ДИМКОМ 2001 ООД
DIMKOM 2001 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130539549ДИМКОМ 2002 ООД
DIMKOM 2002 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130929823СИМКОМ 2002 ООД
SIMKOM 2002 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130929848ПИМКОМ ООД
PIMKOM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130951944ЕМКОМ 2002 ООД
EMKOM 2002 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130951990СИМКОМ 2 ООД
SIMKOM 2 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130952042ПИМКОМ 2 ООД
PIMKOM 2 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130994237МЕР 2004 ООД
MER 2004 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130994244МЕР 2003 ООД
MER 2003 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130994251ЕМСИЕМ 2 ООД
EMSIEM 2 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131002598КАБЕЛКОМ 2002 ООД
KABELKOM 2002 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131002616КАБЕЛКОМ 2003 ООД
KABELKOM 2003 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131031297МЕР 2005 ООД
MER 2005 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131180572СИМ ТВ ООД
SIM TV OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131198008СИМ КАБЕЛ ООД
SIM KABEL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131206348СИМ КАБЕЛ 1 ООД
SIM KABEL 1 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131241363ЕТА НЕТ ООД
ETA NET OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131241370ЕТА БГ ООД
ETA BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131275807ЕСТЕЛ 2003 ООД
ESTEL 2003 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131301325СИМ НЕТ ООД
SIM NET OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131301337СИМ НЕТ 2 ООД
SIM NET 2 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131301344СИМ ЛАН ООД
SIM LAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131333331РАВА ТВ 2005 ООД
RAVA TV 2005 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131428306М И М ТРЕЙДИНГ 2005 ООД
M I M TREYDING 2005 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131440486СИМ 2005 ООД
SIM 2005 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131462899СИМ КАБЕЛ ТВ ООД
SIM KABEL TV OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131572462СИМ КАБЕЛ 2006 ООД
SIM KABEL 2006 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175098543СИМ ТЕЛ 2007 ООД
SIM TEL 2007 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175098550СИМ ТЕЛ 2008 ООД
SIM TEL 2008 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175113696ТЕЛЕСИМ 2006 ООД
TELESIM 2006 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175113707ТЕЛЕСИМ 2007 ООД
TELESIM 2007 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175235255МИСТРАЛ 2008 ООД
MISTRAL 2008 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175235262МИСТРАЛ 2007 ООД
MISTRAL 2007 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175437890СТИМАР - 7 ООД
STIMAR - 7 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200203173ВИЛМАР 2008 ЕООД
VILMAR 2008 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200203472ВИЛМАРТУР ЕООД
VILMARTUR EOOD

Публични фондове Public money
  • 370 540,27 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200835080МАР ИНВЕСТ-2009 ЕООД
MAR INVEST-2009 EOOD

Публични фондове Public money
  • 311 437,94 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201013159АТЕЛКОМ 53 ООД
ATELKOM 53 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201455241ОПТИНЕТ 2011 ООД
OPTINET 2011 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201699060КОРНИ 2011 ООД
KORNI 2011 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201788609МАРМИЛ 2011 ООД
MARMIL 2011 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201788705БИЗНЕС БИЛДИНГ ООД
BIZNES BILDING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201804084ЕТА ИСКЪР 1 ЕООД
ETA ISKAR 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201804091ЕТА ДОЛНИ ЛУКОВИТ 2 ЕООД
ETA DOLNI LUKOVIT 2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201804173ЕТА ДОЛНИ ЛУКОВИТ 1 ЕООД
ETA DOLNI LUKOVIT 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201804326ЕТА ГОРНИК ЕООД
ETA GORNIK EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201804401ЕТА ГОРНИ ДЪБНИК ЕООД
ETA GORNI DABNIK EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201804489ЕТА ДЕРМАНЦИ 2 ЕООД
ETA DERMANTSI 2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201804547ЕТА ГЛАВА ЕООД
ETA GLAVA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201804694ЕТА ДЕРМАНЦИ 1 ЕООД
ETA DERMANTSI 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201804732ЕТА БЕЖАНОВО ЕООД
ETA BEZHANOVO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201804796ЕТА ЧОМАКОВЦИ ЕООД
ETA CHOMAKOVTSI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201804910ЕТА РУПЦИ ЕООД
ETA RUPTSI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201804952ЕТА РЕСЕЛЕЦ ЕООД
ETA RESELETS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201805407ЕТА РАДОМИРЦИ ЕООД
ETA RADOMIRTSI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201805460ЕТА ИСКЪР 2 ЕООД
ETA ISKAR 2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201805478ЕТА ИСКЪР 3 ЕООД
ETA ISKAR 3 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201805581ПЕРСОН 5 ЕООД
PERSON 5 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201805631ПЕРСОН 4 ЕООД
PERSON 4 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201805656ПЕРСОН 3 ЕООД
PERSON 3 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201805880ПЕРСОН 2 ЕООД
PERSON 2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201805909ЕТА ЪГЛЕН ЕООД
ETA AGLEN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201806142ПЕРСОН 1 ЕООД
PERSON 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202772294ЕТА - МАРИАНА ЖЕЛЕВА ЕТ
ETA - MARIANA ZHELEVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203271507ЕТА - ЖЕЛЕВА ЕООД
ETA - ZHELEVA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204805152МОБИЛНИ АЛТЕРНАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ АД
MOBILNI ALTERNATIVNI KOMUNIKATSII AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА-АТАНАСОВА
Check other registries about the person MARIANA VENELINOVA ZHELEVA-ATANASOVA