Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

14 Компании свързани с лицето ПЕТКО ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to PETKO PENCHEV PENCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175078028УОТЪРФРОНТ ДИВЕЛОПМЕНТ ЕООД
UOTARFRONT DIVELOPMENT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175089900ИНТЕРСЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
INTERSEL BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175173191УОТЪРФРОНТ ДИВЕЛОПМЕНТ 2 ЕООД
UOTARFRONT DIVELOPMENT 2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175224497СИЙ ВЮ ЕСТЕЙТС ЕООД
SIY VYU ESTEYTS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175301869УОТЪРФРОНТ ДИВЕЛОПМЕНТ 3 ЕООД
UOTARFRONT DIVELOPMENT 3 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175336959ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ ЕООД
LOZOVI NASAZHDENIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175395576ЕКОЛОГИЧНИ ЛОЗЯ ЕООД
EKOLOGICHNI LOZYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200049775КРАЙМОРСКИ ГРАДИНИ ЕООД
KRAYMORSKI GRADINI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200066582ЛОЗЯ КАЛИАКРА ЕООД
LOZYA KALIAKRA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200066590ЛОЗОВИ МАСИВИ ЕООД
LOZOVI MASIVI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200067079ЧЕРНОМОРСКИ ГРАДИНИ ЕООД
CHERNOMORSKI GRADINI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200427207СИЙСАЙД ВЮ ЕООД
SIYSAYD VYU EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200541328СИЙСАЙД ЕСТЕЙТ ЕООД
SIYSAYD ESTEYT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202052332Грамофон 65 ЕООД
Gramofon 65 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПЕТКО ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ
Check other registries about the person PETKO PENCHEV PENCHEV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност