Бюро за разследващи репортажи и данни

Български Търговски регистър и свързани лица / Bulgarian Registry of Companies and connected persons

by bivol

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

1 Компании свързани с лицето ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ПЕТКОВА (виж второ ниво)
Companies connected to DANIELA PETROVA PETKOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121352529АРТЕКС-Д - ДАНИЕЛА ПЕТКОВА ЕТ
ARTEKS-D - DANIELA PETKOVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
Check other registries about the person DANIELA PETROVA PETKOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More