Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

7 Компании свързани с лицето ТЯНКО МИЛЧЕВ СТОЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to TYANKO MILCHEV STOEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103657319Н и Н ЕООД
N i N EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103765615СЕЛЕНА-97 - ТЯНКО СТОЕВ ЕТ
SELENA-97 - TYANKO STOEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103964649СЕЛЕНА ТД ООД
SELENA TD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200637928ВЪРШЕЦ ХОЛИДЕЙ ЕООД
VARSHETS HOLIDEY EOOD

Публични фондове Public money
  • 391 062,88 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201065960СЕЛЕНА ВИВА ООД
SELENA VIVA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201522206СЕЛЕНА 2011 ООД
SELENA 2011 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203594478СЕЛЕНА 2020 ООД
SELENA 2020 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data