Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

2 Компании свързани с лицето ГЮЛНАЗ МАХМУД ИБИШ (виж второ ниво)
Companies connected to GYULNAZ MAHMUD IBISH

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000045077ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - 1938 г. CC
HRISTO SMIRNENSKI - 1938 g. CC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200077949ИСКРА ПРОПЪРТИС ЕООД
ISKRA PROPARTIS EOOD

Публични фондове Public money
  • 390 374,97 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
  • 142 822,22 лв. BGN данни валидни към 28.09.2020
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 07/2020)