Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

7 Компании свързани с лицето ГЕРАСИМ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to GERASIM DIMITROV DIMITROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
117631117ЕВРОСТИЛ 05 ООД
EVROSTIL 05 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200051160СТОУН ЛОКЪЛ ГРУП ООД
STOUN LOKAL GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200309707СТРОМАТ 08 ООД
STROMAT 08 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200769965Еко холидейз БГ ЕООД
Eko holideyz BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200789423ЕС ДЖИ ГРУП БГ ЕООД
ES DZHI GRUP BG EOOD

Публични фондове Public money
  • 190 555,50 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202891576БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ ЕООД
BULMARKET AVTOTRANSPORT EOOD

Публични фондове Public money
  • 42 354,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203115853АКАДЕМИКА РУСЕ ЕООД
AKADEMIKA RUSE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГЕРАСИМ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
Check other registries about the person GERASIM DIMITROV DIMITROV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност