Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

9 Компании свързани с лицето РОСИЦА РУСИНОВА НЕДЯЛКОВА (виж второ ниво)
Companies connected to ROSITSA RUSINOVA NEDYALKOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
120599735МАУНТИН ДРИЙМ ООД
MAUNTIN DRIYM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130585952БЕТИКОМ ЕООД
BETIKOM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131458931НОВА 2005 ЕООД
NOVA 2005 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131566691АКС М ООД
AKS M OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175112410СНОУ АДВЕНЧЪР ООД
SNOU ADVENCHAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200028941РИЧ ФУУД ЕООД
RICH FUUD EOOD

Публични фондове Public money
  • 379 121,35 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201210174РУЖ 9 ООД
RUZH 9 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202936014МИ ГРУП 2014 ЕООД
MI GRUP 2014 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203660565Несторов, Недялкова и партньори ЕООД
Nestorov, Nedyalkova i partnyori EOOD

Публични фондове Public money
  • 209 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РОСИЦА РУСИНОВА НЕДЯЛКОВА
Check other registries about the person ROSITSA RUSINOVA NEDYALKOVA