Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

4 Компании свързани с лицето КРИСТИНА ЛЮБОМИРОВА САВОВА (виж второ ниво)
Companies connected to KRISTINA LYUBOMIROVA SAVOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121412877КРИС-АЛ - КРИСТИНА САВОВА ЕТ
KRIS-AL - KRISTINA SAVOVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175005197БОЛКАН ХОРСИС ЕООД
BOLKAN HORSIS EOOD

Публични фондове Public money
  • 1 350 787,00 лв. от 9 общ. поръчки
  • 289 795,68 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175456079АЛИАНС КОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД
ALIANS KONSULT SOFIYA EOOD

Публични фондове Public money
  • 378 065,74 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202641416НАПРЕДЪК - ЕТРОПОЛЕ К
NAPREDAK - ETROPOLE K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КРИСТИНА ЛЮБОМИРОВА САВОВА
Check other registries about the person KRISTINA LYUBOMIROVA SAVOVA