Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

13 Компании свързани с лицето ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ ВЕНЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to VENTSISLAV SIMEONOV VENEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121833153АСАНСЬОРОСТРОЕНЕ 98 АД
ASANSYOROSTROENE 98 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130185680СИ ГРУП АД
SI GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130221009ВИТОША СТИЛ АД
VITOSHA STIL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130250968БУЛИМПЕКС АД
BULIMPEKS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130422752НСА СИВЕН ASSOC
NSA SIVEN ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131098335ДЖИ БИ АЙ ЕООД
DZHI BI AY EOOD

Публични фондове Public money
  • 178 767,40 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175417667БАЛКАН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД
BALKAN INVESTMANT GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200710027ГОСТУН 1912 ЕООД
GOSTUN 1912 EOOD

Публични фондове Public money
  • 178 767,40 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200765931ЛИФТ СТРОЙ 09 ЕООД
LIFT STROY 09 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201775775ЯНА 23 ЯНА САНДИЕВА ЕТ
YANA 23 YANA SANDIEVA ET

Публични фондове Public money
  • 252 855,91 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204657141БиЛифт ЕООД
BiLift EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831275123СИМПЕКС ООД
SIMPEKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
837051580СИ-ВЕН - ВЕНЦИСЛАВ ВЕНЕВ ЕТ
SI-VEN - VENTSISLAV VENEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ ВЕНЕВ
Check other registries about the person VENTSISLAV SIMEONOV VENEV