Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

4 Компании свързани с лицето ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAN IVANOV DIMITROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
202112320БЕРКОФАРМ ООД
BERKOFARM OOD

Публични фондове Public money
  • 463 716,58 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202161367Грийн Хил Билдинг ООД
Griyn Hil Bilding OOD

Публични фондове Public money
  • 248 097,84 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202548507ХИЛ-ИВАН ИВАНОВ ЕТ
HIL-IVAN IVANOV ET

Публични фондове Public money
  • 196 136,68 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203840339ХИЛ ИНЖЕНЕРИНГ 2016 ЕООД
HIL INZHENERING 2016 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 177 112,56 лв. BGN данни валидни към 28.09.2020
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 12/2017)

Проверки в други регистри за лицето ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
Check other registries about the person IVAN IVANOV DIMITROV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Лице със съвпадащи три имена е оповестено от КомДос с установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ