Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

6 Компании свързани с лицето АННА БОРИСОВА СТОЯНОВА (виж второ ниво)
Companies connected to ANNA BORISOVA STOYANOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175140844РИВАЙЗ ЕООД
RIVAYZ EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200635133ПАЛАДИЯ ЕООД
PALADIYA EOOD

Публични фондове Public money
  • 372 181,69 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200752299ДАНАЯ ТУР ЕООД
DANAYA TUR EOOD

Публични фондове Public money
  • 390 858,94 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200903663СЪНГРАУНД ЕООД
SANGRAUND EOOD

Публични фондове Public money
  • 678 907,76 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201883224ЕВРОУСПЕХ КОНСУЛТ ЕООД
EVROUSPEH KONSULT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204538525ИНКОЛАБ ИНСПЕКШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД
INKOLAB INSPEKSHANS BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АННА БОРИСОВА СТОЯНОВА
Check other registries about the person ANNA BORISOVA STOYANOVA