Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

8 Компании свързани с лицето ТЕРЕЗА АНГЕЛОВА ЧАКЪРОВА (виж второ ниво)
Companies connected to TEREZA ANGELOVA CHAKAROVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
104670063БАУРИНГ ООД
BAURING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200841441КЕАР 4 Ю ЕООД
KEAR 4 YU EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202987592МИОСОТИС ООД
MIOSOTIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203370398МОЛЕНБУРГ ООД
MOLENBURG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203675962ЛАВАТО ЕООД
LAVATO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203933715ЛАВАТО 2016 ЕООД
LAVATO 2016 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203933918МОЛЕНБУРГ 2016 ООД
MOLENBURG 2016 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204118731ГРИЖА ЗА ТЕБ ЕООД
GRIZHA ZA TEB EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ТЕРЕЗА АНГЕЛОВА ЧАКЪРОВА
Check other registries about the person TEREZA ANGELOVA CHAKAROVA