Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

9 Компании свързани с лицето АЛЕКСАНДРИНА ПАНТЕЛЕЕВА ГИГОВА (виж второ ниво)
Companies connected to ALEKSANDRINA PANTELEEVA GIGOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131306213ЛЕГА ООД
LEGA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131347879СИ ЕЙЧ ИНВЕСТ АД
SI EYCH INVEST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131475736ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
PRODZHEKT MENIDZHMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175178594АЛИМЕКС КОМЕРС ЕООД
ALIMEKS KOMERS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200636153ДИКАНЯ ГЕСТ ХАУС ООД
DIKANYA GEST HAUS OOD

Публични фондове Public money
  • 252 046,20 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200842192АГРО НОВА БЪЛГАРИЯ ООД
AGRO NOVA BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201630452Агро Нова Продакшън ООД
Agro Nova Prodakshan OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201775736ЕмЕнПи ЕООД
EmEnPi EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202352385ТиЕм Медика ООД
TiEm Medika OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АЛЕКСАНДРИНА ПАНТЕЛЕЕВА ГИГОВА
Check other registries about the person ALEKSANDRINA PANTELEEVA GIGOVA