Търсенето за 831184677 намери 138 резултата / The search 831184677 found 138 results

IDФирма или Лице
Company or Person
Публични фондове
Public funds
130470334АВРОРА ЕКСПОРТ - ИМПОРТ ООД
AVRORA EKSPORT - IMPORT OOD
131029613АГЕНЦИЯ ЗА МАРКЕТИНГОВИ И ДЕМОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ТРЕНД БГ ООД
AGENTSIYA ZA MARKETINGOVI I DEMOSKOPSKI IZSLEDVANIYA TREND BG OOD
126729464АГРО-Ж.А. ООД
AGRO-ZH.A. OOD
 • 1 231 684,56 лв. от ПРСР
131159471АДВАНС ПРОПЪРТИС ООД
ADVANS PROPARTIS OOD
 • 429 436,00 лв. от 1 общ. поръчки
200154235АРЕС 2008 ООД
ARES 2008 OOD
131315422АТЛАНТИК С. С. ЕООД
ATLANTIK S. S. EOOD
102906785Билдинг Рисорт ЕООД
Bilding Risort EOOD
115005659БКС АСЕНОВГРАД ЕООД
BKS ASENOVGRAD EOOD
175031249БОРОЛЕНД ООД
BOROLEND OOD
107016874БРАМА ООД
BRAMA OOD
130934891БУЛКООП-М ООД
BULKOOP-M OOD
131367903БЪЛГЕРИАН ХОТЕЛС СПА ЕЙДЖЪНСИ ООД
BALGERIAN HOTELS SPA EYDZHANSI OOD
811202228В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧООД ООД
V&VGD ORANZHERII PETRICHOOD OOD
175442802ВЕРИЛА ЛУБРИКАНТС АД
VERILA LUBRIKANTS AD
 • 1 313 439,00 лв. от 7 общ. поръчки
815121745ГИПС АД
GIPS AD
831280864ДЖИ СИ АР ЕООД
DZHI SI AR EOOD
 • 2 768 824,00 лв. от 4 общ. поръчки
175257974ЕВРОПА ПАРК СОФИЯ ЕООД
EVROPA PARK SOFIYA EOOD
831595828ЕМПОРИКИ БАНК-БЪЛГАРИЯ ЕАД
EMPORIKI BANK-BALGARIYA EAD
103322192ЕНЕРЖИ КОНСУЛТ-2001 ООД
ENERZHI KONSULT-2001 OOD
117075873ЗАХАР - БИО АД
ZAHAR - BIO AD
115096057ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД
INTERKOMPLEKS OOD
 • 185 703 040,44 лв. от 276 общ. поръчки
175358553КЕЙ ДЖИ МАРИТАЙМ ПАРТНЪРС АД
KEY DZHI MARITAYM PARTNARS AD
175358560КЕЙ ДЖИ МАРИТАЙМ ШИПИНГ АД
KEY DZHI MARITAYM SHIPING AD
131443831КЕМИРА ЕООД
KEMIRA EOOD
175164406КЛАС В ООД
KLAS V OOD
123755105КОГЕН ЗАГОРЕ ООД
KOGEN ZAGORE OOD
117674054КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА РУСЕ ЕАД
KORABOSTROITELNITSA RUSE EAD
 • 45 886,00 лв. от 3 общ. поръчки
831184677КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
 • 51 354 095,03 лв. от 36 общ. поръчки
832064969КОСТЕНЕЦ - ХХИ АД
KOSTENETS - HHI AD
110060025ЛИТЕКС АД
LITEKS AD
 • 516 580,00 лв. от 3 общ. поръчки
200164247ЛИТЕКС МОТОРС АД
LITEKS MOTORS AD
 • 19 045 583,50 лв. от 41 общ. поръчки
111565240ЛОЗАРО-ОВОЩАРСКИ КОМПЛЕКС - ЛОК ООД
LOZARO-OVOSHTARSKI KOMPLEKS - LOK OOD
123029460МИТАК ЕООД
MITAK EOOD
103531007НАВРАС АД
NAVRAS AD
175312374НЮ ЕЙДЖ-ТЕК ООД
NYU EYDZH-TEK OOD
115619422П С К - ПЪТИЩА ООД
P S K - PATISHTA OOD
830166943ПАМПОРОВО АД
PAMPOROVO AD
 • 603 999,00 лв. от 2 общ. поръчки
115572660ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - КАРЛОВО ЕООД
PATNO PODDARZHANE - KARLOVO EOOD
115571529ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ПЛОВДИВ ЕООД
PATNO PODDARZHANE - PLOVDIV EOOD
123535511ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СТАРА ЗАГОРА ЕООД
PATNO PODDARZHANE - STARA ZAGORA EOOD
 • 233 133,48 лв. от 2 общ. поръчки
130157994РЕД ПОЙНТ. КАМЪРШЪЛС ООД
RED POYNT. KAMARSHALS OOD
114077919РУБИН АД
RUBIN AD
827183263РУСЕ ИНДЪСТРИ АД
RUSE INDASTRI AD
000800177СТАРОЗАГОРСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД
STAROZAGORSKI TERITORIALEN KADASTAR EOOD
130859442СУБАРУ МОТОРС ООД
SUBARU MOTORS OOD
114056661ТЕЛИШ АД
TELISH AD
 • 3 784 640,04 лв. от ПРСР
105551161ФАНТИ-Г ООД
FANTI-G OOD
200102270ФАРА КОНСУЛТ ООД
FARA KONSULT OOD
 • 2 195 120,00 лв. от 18 общ. поръчки
115601851ФРУКТО СЛИВЕН АД
FRUKTO SLIVEN AD
 • 3 675 870,26 лв. от ПРСР
131326002ЮЛИТА 2002 АД
YULITA 2002 AD
 • 0,00 лв. от 1 общ. поръчки

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More