Събития с лица свързани с компанията СТИЛИ АГРО (ЕИК: 103776845)
Events with persons connected to the company STILI AGRO (ID: 103776845)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103776845)
Към 2020-08-15 11:16:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-08-15 11:16:36 we have the following data about this company:
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-11 10:56:57СТИЛИ АГРО ЕООД
STILI AGRO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31
2017-10-11 10:56:57ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ СТИЛИЯНОВ
GEORGI PLAMENOV STILIYANOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-11-05 14:26:17СТИЛИ АГРО ЕООД
STILI AGRO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Александър Дяковеч 31
2013-11-05 14:26:17МИЛЕН ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
MILEN DIMITROV VALCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-12-08 13:52:21ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ СТИЛИЯНОВ
GEORGI PLAMENOV STILIYANOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-12-08 13:52:21ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ АД
INZHSTROY HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-08-13 18:53:03МИЛЕН ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
MILEN DIMITROV VALCHEV
BranchManagers
2010-07-16 12:49:22СТИЛИ АГРО ЕООД
STILI AGRO EOOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-04-02 15:11:38СТИЛИ АГРО
STILI AGRO
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-04-02 15:11:38СТИЛИ АГРО ЕООД
STILI AGRO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 31
2008-04-02 15:11:38СТИЛИ АГРО ЕООД
STILI AGRO EOOD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO /OTГЛEЖДAHE И ЛЮПEHE/, OБPAБOTKA, ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA ПИЛETA, ПИЛEШKO MECO И ПPOИЗBOДHИ OT HEГO; TЪPГOBИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ.
2008-04-02 15:11:38ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ
PLAMEN GEORGIEV STILIYANOV
Manager
2008-04-02 15:11:38ПИ ЕНД ДЖИ АД
PI END DZHI AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СТИЛИ АГРО STILI AGRO (ЕИК: 103776845)
Check other registries about the company СТИЛИ АГРО STILI AGRO (ID: 103776845)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More