Събития с лица свързани с компанията АГРОМЕТ-2003 (ЕИК: 106579053)
Events with persons connected to the company AGROMET-2003 (ID: 106579053)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 106579053)
Към 2020-08-10 18:09:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-08-10 18:09:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 529 735,86 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-05-17 13:41:35АГРОМЕТ-2003
AGROMET-2003
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-05-17 13:41:35АГРОМЕТ-2003 ООД
AGROMET-2003 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Лесковец 3341 ул.ДРУЖБА 6
2008-05-17 13:41:35АГРОМЕТ-2003 ООД
AGROMET-2003 OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ И ДP. УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA, ЛИЗИHГ, CTPOИTEЛHO - ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT, BЪHШHOTЪPГOBCKA И BЪHШHOИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT, ЗEMEДEЛCKO ПPOИЗBOДCTBO И ЖИBOTHOBЪДCTBO, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
2008-05-17 13:41:35МИРОСЛАВ ЗДРАВКОВ ЦВЕТКОВ
MIROSLAV ZDRAVKOV TSVETKOV
Manager
2008-05-17 13:41:35ТАНЯ БЛАГОЕВА ЦВЕТКОВА
TANYA BLAGOEVA TSVETKOVA
Manager
2008-05-17 13:41:35МИРОСЛАВ ЗДРАВКОВ ЦВЕТКОВ
MIROSLAV ZDRAVKOV TSVETKOV
Partner
2008-05-17 13:41:35ТАНЯ БЛАГОЕВА ЦВЕТКОВА
TANYA BLAGOEVA TSVETKOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата АГРОМЕТ-2003 AGROMET-2003 (ЕИК: 106579053)
Check other registries about the company АГРОМЕТ-2003 AGROMET-2003 (ID: 106579053)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More