Събития с лица свързани с компанията САРА-СОНЯ МЛАДЕНОВА (ЕИК: 200868810)
Events with persons connected to the company SARA-SONYA MLADENOVA (ID: 200868810)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200868810)
Към 2020-08-10 18:40:32 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-08-10 18:40:32 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 440 052,00 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-09-30 14:51:02САРА-СОНЯ МЛАДЕНОВА
SARA-SONYA MLADENOVA
LegalForm
Едноличен търговец
2009-09-30 14:51:02САРА-СОНЯ МЛАДЕНОВА ЕТ
SARA-SONYA MLADENOVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2009-09-30 14:51:02САРА-СОНЯ МЛАДЕНОВА ЕТ
SARA-SONYA MLADENOVA ET
SubjectOfActivity
ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ТУРАГЕНТСКИ, ТУРОПЕРАТОРСКИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ И ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ИЗДЕЛИЯ ЗА БИТА; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ НА ЕДРО И ДРЕБНО; РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛСТВО; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 1, АЛ. 3 ОТ ТЗ.
2009-09-30 14:51:02СОНЯ ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА
SONYA PETROVA MLADENOVA
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата САРА-СОНЯ МЛАДЕНОВА SARA-SONYA MLADENOVA (ЕИК: 200868810)
Check other registries about the company САРА-СОНЯ МЛАДЕНОВА SARA-SONYA MLADENOVA (ID: 200868810)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More