Събития с лица свързани с компанията ПЮЪР ЕНЕРДЖИ (ЕИК: 200957611)
Events with persons connected to the company PYUAR ENERDZHI (ID: 200957611)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200957611)
Към 2020-08-10 18:37:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-08-10 18:37:14 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 263 244,74 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-06 21:01:22Стоян Димитров Митрев
Stoyan Dimitrov Mitrev
БЪЛГАРИЯManager
2015-12-23 09:07:44Димитър Стоянов Митрев
Dimitar Stoyanov Mitrev
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-05 20:52:08ПЮЪР ЕНЕРДЖИ
PYUAR ENERDZHI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-12-05 20:52:08ПЮЪР ЕНЕРДЖИ ЕООД
PYUAR ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Велика 8271
2009-12-05 20:52:08ПЮЪР ЕНЕРДЖИ ЕООД
PYUAR ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ с. Велика 8271
2009-12-05 20:52:08ПЮЪР ЕНЕРДЖИ ЕООД
PYUAR ENERDZHI EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ (РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА), СЕЛСКОСТОПАНСКИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ И АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ И АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ИНФОРМАЦИОННИ, МАРКЕТИНГОВИ И ФИНАНСОВО – КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРОЕКТАНТСКИ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА, КАРТОГРАФИЯТА И КАДАСТЪРА, ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ ПО ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ, СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ КАДАСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ЗЕМЕУСТРОЯВАНЕ, БОРБА С ПОЧВЕНА И ВЕТРОВА ЕРОЗИЯ, ПОЛСКО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТИЩА, РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ, ОЦЕНКИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ; ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ), РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, КОМПЮТЪРНИ И КОПИРНИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; МАРКЕТИНГ И ПРОУЧВАНИЯ; ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА, ИЗРАБОТКА НА УЕБСАЙТОВЕ, ПОДДРЪЖКА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЕБСАЙТОВЕ; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, А ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ – СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТЕН ЛИЦЕНЗ.
2009-12-05 20:52:08Стоян Димитров Митрев
Stoyan Dimitrov Mitrev
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-05 20:52:08Стоян Димитров Митрев
Stoyan Dimitrov Mitrev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПЮЪР ЕНЕРДЖИ PYUAR ENERDZHI (ЕИК: 200957611)
Check other registries about the company ПЮЪР ЕНЕРДЖИ PYUAR ENERDZHI (ID: 200957611)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More