Събития с лица свързани с компанията АДИЛОНИ - ИВАНКА СОФКИНОВА (ЕИК: 201196803)
Events with persons connected to the company ADILONI - IVANKA SOFKINOVA (ID: 201196803)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201196803)
Към 2020-08-10 18:41:44 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-08-10 18:41:44 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 206 234,57 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-03-23 09:01:39АДИЛОНИ - ИВАНКА СОФКИНОВА ЕТ
ADILONI - IVANKA SOFKINOVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-11-17 14:09:45АДИЛОНИ - ИВАНКА СОФКИНОВА ЕТ
ADILONI - IVANKA SOFKINOVA ET
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО ,ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ-ЗЕМЕДЕЛСКА И ЖИВОТИНСКА, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЗАХАРНИ, ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СПИРТНИ НАПИТКИ, ОБУВКИ, ОБЛЕКЛО, КОЖЕНИ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, РЕМОНТ НА ЕЛ.УРЕДИ, ФРАНЧАЙЗИНГ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ, ОБУСЛОВЕНИ ОТ ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОУ-ХАУ, МАРКЕТИНГОВИ И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ ВНОС И МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО; ВЪНШНО-ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРАНСПОРТНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНАЛНО - БИТОВИ, РЕКЛАМНИ, СПОРТНИ, АНИМАЦИОННИ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУНАРОДНИЯ И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ; ИНВЕСТИЦИИ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ - ОБМЯНА НА ВАЛУТА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2010-08-03 15:12:01АДИЛОНИ - ИВАНКА СОФКИНОВА ЕТ
ADILONI - IVANKA SOFKINOVA ET
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЗАХАРНИ, ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СПИРТНИ НАПИТКИ, ОБУВКИ, ОБЛЕКЛО, КОЖЕНИ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, РЕМОНТ НА ЕЛ.УРЕДИ, ФРАНЧАЙЗИНГ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ, ОБУСЛОВЕНИ ОТ ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОУ-ХАУ, МАРКЕТИНГОВИ И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ,ХОТЕЛИЕРСТВО , РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ ВНОС И МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО; ВЪНШНО-ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРАНСПОРТНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНАЛНО - БИТОВИ, РЕКЛАМНИ, СПОРНИ , АНИМАЦИОННИ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУНАРОДНИЯ И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ; ИНВЕСТИЦИИ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ - ОБМЯНА НА ВАЛУТА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2010-06-14 10:16:49АДИЛОНИ - ИВАНКА СОФКИНОВА
ADILONI - IVANKA SOFKINOVA
LegalForm
Едноличен търговец
2010-06-14 10:16:49АДИЛОНИ - ИВАНКА СОФКИНОВА ЕТ
ADILONI - IVANKA SOFKINOVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-06-14 10:16:49АДИЛОНИ - ИВАНКА СОФКИНОВА ЕТ
ADILONI - IVANKA SOFKINOVA ET
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЗАХАРНИ , ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СПИРТНИ НАПИТКИ, ОБУВКИ, ОБЛЕКЛО, КОЖЕНИ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, РЕМОНТ НА ЕЛ.УРЕДИ, ФРАНЧАЙЗИНГ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ, ОБУСЛОВЕНИ ОТ ДОГОВОР ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОУ-ХАУ, МАРКЕТИНГОВИ И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2010-06-14 10:16:49ИВАНКА ИЛИЕВА СОФКИНОВА
IVANKA ILIEVA SOFKINOVA
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата АДИЛОНИ - ИВАНКА СОФКИНОВА ADILONI - IVANKA SOFKINOVA (ЕИК: 201196803)
Check other registries about the company АДИЛОНИ - ИВАНКА СОФКИНОВА ADILONI - IVANKA SOFKINOVA (ID: 201196803)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More