Събития с лица свързани с компанията НАДЕЖДА БОЖИЛОВА (ЕИК: 201749663)
Events with persons connected to the company NADEZHDA BOZHILOVA (ID: 201749663)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201749663)
Към 2020-02-17 03:44:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:44:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 391 160,00 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-10-14 17:27:14НАДЕЖДА БОЖИЛОВА
NADEZHDA BOZHILOVA
LegalForm
Едноличен търговец
2011-10-14 17:27:14НАДЕЖДА БОЖИЛОВА ЕТ
NADEZHDA BOZHILOVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2011-10-14 17:27:14НАДЕЖДА БОЖИЛОВА ЕТ
NADEZHDA BOZHILOVA ET
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
2011-10-14 17:27:14НАДЕЖДА БОЖИЛОВА ЕТ
NADEZHDA BOZHILOVA ET
SubjectOfActivity
Туристическа, агентска и операторска дейност; Туристическо и друго краткосрочно настаняване; Туристически услуги; Консултантска дейност в сферата на туризма; Подготовка, кандидатстване и реализиране на инвестиционни проекти в сферата на туризма; Хотелиерство; Ресторантьорство; Покупка и продажба на стоки в първоначален и преработен вид; Разкриване на заведения и магазини за продажба на пакетирани хранителни и сладкарски изделия, сандвичи и кафе, цигари и цигарени изделия, алкохол, зеленчуци в суров и преработен вид; Външнотърговска дейност - внос/износ; Посредническа, лизингова и комисионна дейност; Транспортна дейност – вътрешен и международен транспорт, таксиметрови услуги; Внос, ремонт, отдаване под наем и търговия с МПС и селскостопанска техника; Разкриване на заведения за обществено хранене и кафе-аперитиви, интернет-клубове, игрални зали, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.
2011-10-14 17:27:14НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА БОЖИЛОВА
NADEZHDA KOSTADINOVA BOZHILOVA
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата НАДЕЖДА БОЖИЛОВА NADEZHDA BOZHILOVA (ЕИК: 201749663)
Check other registries about the company НАДЕЖДА БОЖИЛОВА NADEZHDA BOZHILOVA (ID: 201749663)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More