Събития с лица свързани с компанията ТОНИ-ЕМ-11 (ЕИК: 201753960)
Events with persons connected to the company TONI-EM-11 (ID: 201753960)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201753960)
Към 2020-08-15 11:29:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-08-15 11:29:38 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 198 934,60 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-06-11 17:34:13ТОНИ-ЕМ-11 ООД
TONI-EM-11 OOD
SubjectOfActivity
-покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; дърводобив, преработване и търговия с обли и фасонирани дървесни материали; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; лицензионни сделки; складови сделки; сделки с интелектуалната собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; внос и износ на стоки;проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; проучване, добиване и търговия с природни камъни-гнайс.ДОПЪЛНЕНИЕ ОТ 11.06.2012 ГОДИНАОсъществяване на дейност като земеделски производител;Дейност по производство и търговия със земеделска продукция;КАКТО И ВСЯКА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ
2011-10-18 18:46:46ТОНИ-ЕМ-11
TONI-EM-11
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-10-18 18:46:46ТОНИ-ЕМ-11 ООД
TONI-EM-11 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Доспат 4831 ул.Тракия 6
2011-10-18 18:46:46ТОНИ-ЕМ-11 ООД
TONI-EM-11 OOD
SubjectOfActivity
-покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален,преработен или обработен вид; -продажба на стоки от собствено производство; -търговско представителство и посредничество; -дърводобив, преработване и търговия с обли и фасонирани дървесни материали; -комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; -лицензионни сделки; -складови сделки; -сделки с интелектуалната собственост; -хотелиерски, уристически,рекламни,информационни,програмни,импресарски или други услуги; -внос и износ на стоки; -проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; -лизинг; - проучване, добиване и търговия с природни камъни-гнайс.
2011-10-18 18:46:46ТОНИ ВЕСЕЛИНОВ МЛАДЕНОВ
TONI VESELINOV MLADENOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-10-18 18:46:46ТОНИ ВЕСЕЛИНОВ МЛАДЕНОВ
TONI VESELINOV MLADENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-10-18 18:46:46ЕМИЛ РАДОСТИНОВ ГУЛЕВ
EMIL RADOSTINOV GULEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ТОНИ-ЕМ-11 TONI-EM-11 (ЕИК: 201753960)
Check other registries about the company ТОНИ-ЕМ-11 TONI-EM-11 (ID: 201753960)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More