Събития с лица свързани с компанията ФЕРКАД (ЕИК: 201779081)
Events with persons connected to the company FERKAD (ID: 201779081)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201779081)
Към 2020-02-17 04:03:55 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 04:03:55 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 391 160,00 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-09-19 20:18:54ФЕРКАД ЕООД
FERKAD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Борино 4824 - ул. Ален Мак 16 А - -
2012-09-19 20:18:54ФЕРКАД ЕООД
FERKAD EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади - Б - 42 - -
2012-09-19 20:18:54МИРЕЛА СТЕФАНОВА ДАСКАЛОВА
MIRELA STEFANOVA DASKALOVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-09-19 20:18:54МИРЕЛА СТЕФАНОВА ДАСКАЛОВА
MIRELA STEFANOVA DASKALOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-09-19 20:18:54ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА
PENKA GEORGIEVA ZHELEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: МИРЕЛА СТЕФАНОВА ДАСКАЛОВА
2012-09-19 20:18:54МИРЕЛА СТЕФАНОВА ДАСКАЛОВА
MIRELA STEFANOVA DASKALOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА
2012-05-14 10:55:53ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА
PENKA GEORGIEVA ZHELEVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-05-14 10:55:53ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА
PENKA GEORGIEVA ZHELEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-05-14 10:55:53ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ
GEORGI HRISTOV ZHELEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА
2012-05-14 10:55:53ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА
PENKA GEORGIEVA ZHELEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ
2011-11-07 16:03:02ФЕРКАД
FERKAD
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-11-07 16:03:02ФЕРКАД ЕООД
FERKAD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Гурково 6199 ул.МЛАДОСТ 18
2011-11-07 16:03:02ФЕРКАД ЕООД
FERKAD EOOD
SubjectOfActivity
Геодезия, кадастър, проектиране, строителство, производство на животинска и селскостопанска продукция и търговия с нея; производство на ел. енергия и продажбата й - след получаване на лиценз и/или разрешение, покупка и продажба на стоки в първоначален и/или преработен и/или обработен вид, както и други дейности, които не са забравени от закона. Въишнотърговска дейност, свързана с предмета на дейност на дружеството. Дейност, която е поставена под разрешителен и/или лицензионен режим ще се извършва след получаване на разрешение и/или лиценз.
2011-11-07 16:03:02ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ
GEORGI HRISTOV ZHELEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-11-07 16:03:02ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ
GEORGI HRISTOV ZHELEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ФЕРКАД FERKAD (ЕИК: 201779081)
Check other registries about the company ФЕРКАД FERKAD (ID: 201779081)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More