Събития с лица свързани с компанията ЕКО СМАРТ ИНВЕСТ (ЕИК: 202360593)
Events with persons connected to the company EKO SMART INVEST (ID: 202360593)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202360593)
Към 2020-02-17 05:27:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 05:27:35 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 389 590,07 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-12-11 09:35:14ПЕТЯ ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА
PETYA VALERIEVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯManager
2013-01-09 18:14:56ЕКО СМАРТ ИНВЕСТ ЕООД
EKO SMART INVEST EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Челюстница 3465 ул. ТРЕТА 26
2013-01-09 18:14:56ЕКО СМАРТ ИНВЕСТ ЕООД
EKO SMART INVEST EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 Дианабад 28 В
2013-01-09 18:14:56ВЕСЕЛИН ВЕНЧОВ ГЕОРГИЕВ
VESELIN VENCHOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯManager
2013-01-09 18:14:56ПЕТЯ ВАЛЕРИЕВА ИЛИЕВА
PETYA VALERIEVA ILIEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-01-09 18:14:56ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ КОНЕВ
DIMITAR LACHEZAROV KONEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: ПЕТЯ ВАЛЕРИЕВА ИЛИЕВА
2013-01-09 18:14:56ПЕТЯ ВАЛЕРИЕВА ИЛИЕВА
PETYA VALERIEVA ILIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ КОНЕВ
2012-12-10 14:55:08ЕКО СМАРТ ИНВЕСТ
EKO SMART INVEST
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-12-10 14:55:08ЕКО СМАРТ ИНВЕСТ ЕООД
EKO SMART INVEST EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Макоцево 2124 ул. 1, кв. 7
2012-12-10 14:55:08ЕКО СМАРТ ИНВЕСТ ЕООД
EKO SMART INVEST EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. Александър Стамболийски 10
2012-12-10 14:55:08ЕКО СМАРТ ИНВЕСТ ЕООД
EKO SMART INVEST EOOD
SubjectOfActivity
Селско-стопански дейности, включително производство и търговия със земеделски продукти, както и всякакъв вид услуги, извършени със земеделска техника, агротехнически мероприятия и услуги за репродуктивна дейност; производство и търговия с промишлени, хранителни, битови стоки; вътрешна и външна търговия; електронна търговия със стоки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чужди лица в страната и в чужбина; пътнически и товарни транспортни услуги в страна и чужбина; вътрешен и международен туризъм; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; ресторантьорство; хотелиерство; рекламна, информационна, импресарска дейност; строителна и строително-ремонтна дейност; проектиране, изграждане и експлоатация на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, реализация на готовата продукция от възобновяеми енергийни източници, извършване на всякакъв вид услуги, след издаване на съответното разрешително, лиценз, акредитация; както и всички други дейности, които не са изрично забранени със закон или друг нормативен акт.
2012-12-10 14:55:08ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ КОНЕВ
DIMITAR LACHEZAROV KONEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-12-10 14:55:08ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ КОНЕВ
DIMITAR LACHEZAROV KONEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕКО СМАРТ ИНВЕСТ EKO SMART INVEST (ЕИК: 202360593)
Check other registries about the company ЕКО СМАРТ ИНВЕСТ EKO SMART INVEST (ID: 202360593)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More