Събития с лица свързани с компанията СПАРК - ТУР - САИТ БОЗОВ (ЕИК: 822098916)
Events with persons connected to the company SPARK - TUR - SAIT BOZOV (ID: 822098916)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 822098916)
Към 2020-08-10 18:28:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-08-10 18:28:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 92 278,20 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-11-15 09:06:16СПАРК - ТУР - САИТ БОЗОВ
SPARK - TUR - SAIT BOZOV
LegalForm
Едноличен търговец
2010-11-15 09:06:16СПАРК - ТУР - САИТ БОЗОВ ЕТ
SPARK - TUR - SAIT BOZOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-11-15 09:06:16СПАРК - ТУР - САИТ БОЗОВ ЕТ
SPARK - TUR - SAIT BOZOV ET
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД. ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. ПРЕВОЗНА, ТУРИСТИЧЕСКА, ИНФОРМАЦИОННА И СКЛАДОВАДЕЙНОСТ. ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.
2010-11-15 09:06:16САИТ МУСТАФА БОЗОВ
SAIT MUSTAFA BOZOV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата СПАРК - ТУР - САИТ БОЗОВ SPARK - TUR - SAIT BOZOV (ЕИК: 822098916)
Check other registries about the company СПАРК - ТУР - САИТ БОЗОВ SPARK - TUR - SAIT BOZOV (ID: 822098916)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More