Събития с лица свързани с компанията ОРЕЛ - КЕРАМИКА (ЕИК: 000129696)
Events with persons connected to the company OREL - KERAMIKA (ID: 000129696)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 000129696)
Към 2020-02-18 15:11:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:11:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-26 11:46:21ЕНЕРДЖИ ФОТОВОЛТ СИСТЕМС ООД
ENERDZHI FOTOVOLT SISTEMS OOD
Pledgor
2017-07-26 11:46:21ОРЕЛ - КЕРАМИКА ЕООД
OREL - KERAMIKA EOOD
Pledgors
2017-07-26 11:46:21ОРЕЛ - КЕРАМИКА ЕООД
OREL - KERAMIKA EOOD
SecuredClaimDebtor
2017-07-26 11:46:21ОРЕЛ - КЕРАМИКА ЕООД
OREL - KERAMIKA EOOD
SecuredClaimDebtors
2017-07-26 11:46:21УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
PledgeCreditor
2017-07-26 11:46:21ОРЕЛ - КЕРАМИКА ЕООД
OREL - KERAMIKA EOOD
PledgeCreditors
2017-07-26 11:18:11ОРЕЛ - КЕРАМИКА ЕООД
OREL - KERAMIKA EOOD
DebtorOverSecureClaim
2017-07-26 11:18:11ОРЕЛ - КЕРАМИКА ЕООД
OREL - KERAMIKA EOOD
DebtorOverSecureClaims
2017-07-26 11:18:11УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditor
2017-07-26 11:18:11ОРЕЛ - КЕРАМИКА ЕООД
OREL - KERAMIKA EOOD
AtPawnCreditors
2012-04-20 15:41:23Енерджи Фотоволт Системс ООД
Enerdzhi Fotovolt Sistems OOD
Pledgors
2012-04-20 15:41:23Орел Керамика ЕООД
Orel Keramika EOOD
SecuredClaimDebtors
2012-04-20 15:41:23Уникредит Булбанк АД
Unikredit Bulbank AD
PledgeCreditors
2012-04-20 15:30:38Орел Керамика ЕООД
Orel Keramika EOOD
DebtorOverSecureClaims
2012-04-20 15:30:38Уникредит Булбанк АД
Unikredit Bulbank AD
AtPawnCreditors
2012-04-20 15:23:45Орел Керамика ЕООД
Orel Keramika EOOD
DebtorOverSecureClaims
2012-04-20 15:23:45Уникредит Булбанк АД
Unikredit Bulbank AD
AtPawnCreditors
2011-09-02 09:19:43ОРЕЛ - КЕРАМИКА ООД
OREL - KERAMIKA OOD
DebtorOverSecureClaims
2011-09-02 09:19:43СОЛАРПРО ЕАД
SOLARPRO EAD
AtPawnCreditors
2011-08-31 21:43:25ОРЕЛ - КЕРАМИКА
OREL - KERAMIKA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-08-31 21:43:25ЕНЕРДЖИ ФОТОВОЛТ СИСТЕМС
ENERDZHI FOTOVOLT SISTEMS
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-08-31 21:43:25КАОЛИН
KAOLIN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: ЕНЕРДЖИ ФОТОВОЛТ СИСТЕМС
2011-08-31 21:43:25ЕНЕРДЖИ ФОТОВОЛТ СИСТЕМС
ENERDZHI FOTOVOLT SISTEMS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: КАОЛИН
2011-07-21 22:55:44ОРЕЛ - КЕРАМИКА
OREL - KERAMIKA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-07-21 22:55:44ОРЕЛ - КЕРАМИКА ООД
OREL - KERAMIKA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 8 26Б
2011-07-21 22:55:44ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТРЕВ
DIMITAR IVANOV MITREV
БЪЛГАРИЯManager
2011-07-21 22:55:44КАОЛИН АД
KAOLIN AD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-21 22:55:44ЕНЕРДЖИ ФОТОВОЛТ СИСТЕМС ООД
ENERDZHI FOTOVOLT SISTEMS OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-21 22:55:44КАОЛИН АД
KAOLIN AD
SoleCapitalOwner
2011-07-21 22:55:44КАОЛИН АД
KAOLIN AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ЕНЕРДЖИ ФОТОВОЛТ СИСТЕМС ООД
2011-07-21 22:55:44ЕНЕРДЖИ ФОТОВОЛТ СИСТЕМС ООД
ENERDZHI FOTOVOLT SISTEMS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: КАОЛИН АД
2011-07-21 22:55:44ОРЕЛ - КЕРАМИКА ООД
OREL - KERAMIKA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 кв. Враждебна, ул. 8-ма 26 Б
2011-07-21 22:55:44КАОЛИН
KAOLIN
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-21 22:55:44ЕНЕРДЖИ ФОТОВОЛТ СИСТЕМС
ENERDZHI FOTOVOLT SISTEMS
БЪЛГАРИЯPartner
2008-07-11 14:20:06ОРЕЛ - КЕРАМИКА
OREL - KERAMIKA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-07-11 14:20:06ВАРДАР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
VARDAR DIMITROV GEORGIEV
Manager
2008-07-11 14:20:06КАОЛИН АД
KAOLIN AD
SoleCapitalOwner
2008-07-11 14:20:06ДИАНА ДОБРЕВА ЗЛАТКОВА,НОТЮ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
DIANA DOBREVA ZLATKOVA,NOTYU DOBREV DOBREV
ShareTransfer
5000 Sell to: КАОЛИН АД
2008-07-11 14:20:06КАОЛИН АД
KAOLIN AD
ShareTransfer
5000 Buy from: ДИАНА ДОБРЕВА ЗЛАТКОВА,НОТЮ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
2008-03-04 10:05:10ОРЕЛ - КЕРАМИКА
OREL - KERAMIKA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-04 10:05:10ОРЕЛ - КЕРАМИКА ЕООД
OREL - KERAMIKA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Владислав
2008-03-04 10:05:10ОРЕЛ - КЕРАМИКА ЕООД
OREL - KERAMIKA EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ВЪТРЕШНА И МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА, ПРОЕКТАНТСКА, КОНСУЛТАНТСКА, КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ В СТРОИТЕЛСТВОТО, РЕМОНТНА, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ПРОМИШЛЕНИ И НЕПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ КЪМ ТЯХ, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-03-04 10:05:10НОТЮ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
NOTYU DOBREV DOBREV
Manager
2008-03-04 10:05:10ДИАНА ДОБРЕВА ЗЛАТКОВА
DIANA DOBREVA ZLATKOVA
Manager
2008-03-04 10:05:10ДИАНА ДОБРЕВА ЗЛАТКОВА
DIANA DOBREVA ZLATKOVA
Partner
2008-03-04 10:05:10НОТЮ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
NOTYU DOBREV DOBREV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ОРЕЛ - КЕРАМИКА OREL - KERAMIKA (ЕИК: 000129696)
Check other registries about the company ОРЕЛ - КЕРАМИКА OREL - KERAMIKA (ID: 000129696)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More