Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-ВРАЦА (ЕИК: 000190101)
Events with persons connected to the company MEZHDUOBLASTEN DISPANSER ZA ONKOLOGICHNI ZABOLYAVANIYA SAS STATSIONAR-VRATSA (ID: 000190101)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 000190101)
Към 2019-12-05 14:19:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-05 14:19:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-02-23 15:09:19ГРИГОР ТОМОВ ГРИГОРОВ
GRIGOR TOMOV GRIGOROV
БЪЛГАРИЯManager
2014-09-01 14:37:59КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА ЕООД
KOMPLEKSEN ONKOLOGICHEN TSENTAR - VRATSA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ВТОРИ ЮНИ 68
2014-09-01 14:37:59ЖУЛИЕТА ЦВЕТКОВА ПЕТКОВА
ZHULIETA TSVETKOVA PETKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2014-09-01 14:37:59ОБЩИНА ВРАЦА
OBSHTINA VRATSA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-09-01 14:37:59КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА ЕООД
KOMPLEKSEN ONKOLOGICHEN TSENTAR - VRATSA EOOD
SubjectOfActivity
1.Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;2.Периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;3.Регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози ;4.Създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър;5.Промоция и превенция на онкологичните заболявания;6.Информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболяпания;7.Експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология;8.Научно изследователска дейност в областта на онкологията,-9.Провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;10.Реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи,-11.Осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;12.Извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания;6. Предмет на дейност13.Предоставяне на социални услуги по реда на социално подпомагане.
2010-09-13 18:16:45КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА ЕООД
KOMPLEKSEN ONKOLOGICHEN TSENTAR - VRATSA EOOD
SubjectOfActivity
АКТИВНО ИЗДИРВАНЕ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИЦА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ; ПЕРИОДИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БОЛНИТЕ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРЕКАНЦЕРОЗИ; РЕГИСТРАЦИЯ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА БОЛНИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРЕКАНЦЕРОЗИ; СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РАКОВ РЕГИСТЪР ЗА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ, НА ОБСЛУЖВАНИЯ РАЙОН И ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАКОВ РЕГИСТЪР; ПРОМОЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ; ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯЛАНИЯ; ЕКСПЕРТНА И КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ОНКОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНСКАТА ОНКОЛОГИЯ; НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ОНКОЛОГИЯТА; ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛИНИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦИНСКАТА ОНКОЛОГИЯ; РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ОНКОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ И ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБСЛУЖВАНИЯ РАЙОН; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИКА И СКРИНИНГОВИ ПРОГРАМИ ЗА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ.
2008-06-17 17:01:20МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-ВРАЦА
MEZHDUOBLASTEN DISPANSER ZA ONKOLOGICHNI ZABOLYAVANIYA SAS STATSIONAR-VRATSA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-06-17 17:01:20МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-ВРАЦА ЕООД
MEZHDUOBLASTEN DISPANSER ZA ONKOLOGICHNI ZABOLYAVANIYA SAS STATSIONAR-VRATSA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 бул. 2-РИ ЮНИ 68
2008-06-17 17:01:20МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-ВРАЦА ЕООД
MEZHDUOBLASTEN DISPANSER ZA ONKOLOGICHNI ZABOLYAVANIYA SAS STATSIONAR-VRATSA EOOD
SubjectOfActivity
AKTИBHO ИЗДИPBAHE, ДИCПAHСEPИЗИPAHE, ЛEЧEHИE И ПEPИOДИЧHO HAБЛЮДEHИE HA БOЛHИ CЪC ЗЛOKAЧECTBEHИ ЗAБOЛЯBAHИЯ И ПPEKAHЦEPOЗA.
2008-06-17 17:01:20ЖУЛИЕТА ЦВЕТКОВА ПЕТКОВА
ZHULIETA TSVETKOVA PETKOVA
Manager
2008-06-17 17:01:20ОБЩИНА ВРАЦА
OBSHTINA VRATSA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-ВРАЦА MEZHDUOBLASTEN DISPANSER ZA ONKOLOGICHNI ZABOLYAVANIYA SAS STATSIONAR-VRATSA (ЕИК: 000190101)
Check other registries about the company МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-ВРАЦА MEZHDUOBLASTEN DISPANSER ZA ONKOLOGICHNI ZABOLYAVANIYA SAS STATSIONAR-VRATSA (ID: 000190101)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate