Събития с лица свързани с компанията ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-ВРАЦА (ЕИК: 000190119)
Events with persons connected to the company OBLASTEN DISPANSER ZA PSIHICHNI ZABOLYAVANIYA SAS STATSIONAR-VRATSA (ID: 000190119)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 000190119)
Към 2020-01-26 10:50:46 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 10:50:46 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-09-13 17:57:59ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД
TSENTAR ZA PSIHICHNO ZDRAVE - VRATSA EOOD
SubjectOfActivity
спешна психиатрична помощ;диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистьра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението;информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве; научноизследователска дейност в областта на психичното здраве;откриване легла за диагностичен и лечебен престой;предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане;извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.
2008-10-10 11:43:31ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-ВРАЦА
OBLASTEN DISPANSER ZA PSIHICHNI ZABOLYAVANIYA SAS STATSIONAR-VRATSA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-10-10 11:43:31ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-ВРАЦА ЕООД
OBLASTEN DISPANSER ZA PSIHICHNI ZABOLYAVANIYA SAS STATSIONAR-VRATSA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. БЕЛАСИЦА 1
2008-10-10 11:43:31ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-ВРАЦА ЕООД
OBLASTEN DISPANSER ZA PSIHICHNI ZABOLYAVANIYA SAS STATSIONAR-VRATSA EOOD
SubjectOfActivity
АКТИВНО ИЗДИРВАНЕ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ПЕРИОДИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛНИ С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
2008-10-10 11:43:31НАДЯ ЕМИЛОВА ИВАНОВА
NADYA EMILOVA IVANOVA
Manager
2008-10-10 11:43:31ОБЩИНА ВРАЦА
OBSHTINA VRATSA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-ВРАЦА OBLASTEN DISPANSER ZA PSIHICHNI ZABOLYAVANIYA SAS STATSIONAR-VRATSA (ЕИК: 000190119)
Check other registries about the company ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР-ВРАЦА OBLASTEN DISPANSER ZA PSIHICHNI ZABOLYAVANIYA SAS STATSIONAR-VRATSA (ID: 000190119)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More