Събития с лица свързани с компанията БУЛВАТ (ЕИК: 000520339)
Events with persons connected to the company BULVAT (ID: 000520339)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 000520339)
Към 2020-02-25 19:40:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-25 19:40:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-09-05 16:51:37БУЛВАТ
BULVAT
TransformingCompany
2012-09-05 16:51:37АМБАЛАЖ-РУСЕ
AMBALAZH-RUSE
TransformingCompany
2012-09-05 16:51:37ТЕДИМПЕКС
TEDIMPEKS
Successor703
2011-05-04 12:43:09ПЛАМЕН МИНЧЕВ ПЕТРОВ
PLAMEN MINCHEV PETROV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2011-05-04 12:43:09ПЛАМЕН МИНЧЕВ ПЕТРОВ
PLAMEN MINCHEV PETROV
БЪЛГАРИЯRepresentative503
2011-02-17 10:44:58БУЛВАТ
BULVAT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-02-17 10:44:58БУЛВАТ ЕООД
BULVAT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 бул. ЛИПНИК 6
2011-02-17 10:44:58БУЛВАТ ЕООД
BULVAT EOOD
SubjectOfActivity
HAУЧHO - ИЗCЛEДOBATEЛCKA, ПPOEKTOKOHCTPУKTOPCKA И ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT ЗA ПPOИЗBOДCTBO И PAЗBИTИE HA BAKУУMHИ CЪOPЬЖEHИЯ И TEXHOЛOГИИ, TЪPГOBИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, B OCHOBHA CФEPA HA ДEЙHOCT - MAШИHOCTPOИTEЛHA И METAЛOOБPAБOTBAЩA ПPOMИШЛEHOCT.
2011-02-17 10:44:58НЕНО АНАНИЕВ БОНЧЕВ
NENO ANANIEV BONCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-02-17 10:44:58МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА , ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
MINISTERSTVO NA IKONOMIKATA , ENERGETIKATA I TURIZMA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БУЛВАТ BULVAT (ЕИК: 000520339)
Check other registries about the company БУЛВАТ BULVAT (ID: 000520339)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More