Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СОФСТРОЙ (ЕИК: 000624576)
Events with persons connected to the company SOFSTROY (ID: 000624576)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 000624576)
Към 2019-12-12 21:52:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 21:52:35 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 13 040 818,41 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-01-14 19:10:22ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ АД
ZAVODSKI STROEZHI AD
БЪЛГАРИЯDirector
2013-11-18 15:32:20СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ ЧОПЕВ
SVETLOZAR IVANOV CHOPEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-02-19 09:43:19„БЕТА СЪРВИСИЗ“ ЕАД
„BETA SARVISIZ“ EAD
БЪЛГАРИЯDirector
2013-02-19 09:43:19ФРИДРИХ ГЕОРГИЕВ КАТЦЕР
FRIDRIH GEORGIEV KATTSER
БЪЛГАРИЯDirector
2013-02-19 09:43:19„БАЛТО-СЛАВИК ВЕНЧЪРС ЛИМИТИД”
„BALTO-SLAVIK VENCHARS LIMITID”
МАЛТАDirector
2013-02-19 09:43:19СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ ЧОПЕВ
SVETLOZAR IVANOV CHOPEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-10-21 15:54:44ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-02 07:39:30ФРИДРИХ ГЕОРГИЕВ КАТЦЕР
FRIDRIH GEORGIEV KATTSER
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-02 07:39:30ВАСИЛ СТЕФАНОВ АДАМОВ
VASIL STEFANOV ADAMOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-02 07:39:30ВАСИЛ СТЕФАНОВ АДАМОВ
VASIL STEFANOV ADAMOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-02 07:39:30ФРИДРИХ ГЕОРГИЕВ КАТЦЕР
FRIDRIH GEORGIEV KATTSER
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-02 07:39:30ДЖЕЙ АЛЕКСАНДЪР ДЖОНСТЪН
DZHEY ALEKSANDAR DZHONSTAN
САЩSupervisor
2010-09-29 12:40:58ТОДОР АНТОНОВ ЯНЕВ
TODOR ANTONOV YANEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-12-28 15:46:46СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ ВОЙНСКИ
SVETOSLAV HRISTOV VOYNSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-08-27 11:58:35АНГЕЛ СТЕФАНОВ ГЯУРОВ
ANGEL STEFANOV GYAUROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-08-27 11:58:35ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ ДЕНЧЕВ
VLADIMIR DENCHEV DENCHEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-04-02 10:25:57МИТКО ТЕНЕВ МИТЕВ
MITKO TENEV MITEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2008-10-09 14:49:28РОЗАЛИН ГАНЕВ САЛЧЕВ
ROZALIN GANEV SALCHEV
BoardManager2
2008-10-09 14:49:28МИТКО ТЕНЕВ МИТЕВ
MITKO TENEV MITEV
BoardManager2
2008-10-09 14:49:28ЯНКО ИЛИЕВ КРЪНДАРОВ
YANKO ILIEV KRANDAROV
BoardManager2
2008-09-15 14:19:14СОФСТРОЙ АД
SOFSTROY AD
SubjectOfActivity
ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩА, ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ, ТЪРГОВСКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ ПО МОНОЛИТЕН, СГЛОБЯЕМ И СМЕСЕН СПОСОБ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ПЪТИЩА ОТ ВСЯКА КАТЕГОРИЯ И АВТОМАГИСТРАЛИ, КАКТО И АЕРОПИСТИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ- ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, РАЗТВОРИ, МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, СТОМАНОБЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ, ДОГРАМА И ДР. СТРОИТЕЛНО-ТЕХНОЛОГИЧНИ УСЛУГИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТНИ И СТРОИТЕЛНО-ТЕХНОЛОГИЧНИ УСЛУГИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТНИ И СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ОБУЧЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ КАДРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ЗАКОНА.
2008-05-10 10:01:36СОФСТРОЙ АД
SOFSTROY AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул.Метличина поляна 15
2008-04-07 14:54:41МИТКО ТЕНЕВ МИТЕВ
MITKO TENEV MITEV
BoardManager2
2008-01-17 12:54:20СОФСТРОЙ
SOFSTROY
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-17 12:54:20СОФСТРОЙ АД
SOFSTROY AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. МЕТЛИЧИНА ПОЛЯНА 15 ет.2
2008-01-17 12:54:20СОФСТРОЙ АД
SOFSTROY AD
SubjectOfActivity
ПРОУЧВАНЕ,ПРОЕКТИРАНЕ,ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩА,ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ,ТЪРГОВСКИ И ПРОИЗВОДСВЕНИ ОБЕКТИ ПО МОНОЛИТЕН,СГЛОБЯЕМ И СМЕСЕН СПОСОБ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ - ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ,ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ,РАЗТВОРИ,МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ,СТОМАНОБЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ,ДОГРАМА И ДР.,СТРОИТЕЛНО-ТЕХНОЛОГИЧНИ УСЛУГИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕХАНИЗАЦИЯ,ТРАНСПОРТНИ И СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ,ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,ОБУЧЕНИЕ НАИЗПЪЛНИТЕЛСКИ КАДРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ,НЕПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ЗАКОНА.
2008-01-17 12:54:20ЯНКО ИЛИЕВ КРЪНДАРОВ
YANKO ILIEV KRANDAROV
Representative
2008-01-17 12:54:20ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
TEODORA YORDANOVA ANGELOVA
BoardManager2
2008-01-17 12:54:20ЯНКО ИЛИЕВ КРЪНДАРОВ
YANKO ILIEV KRANDAROV
BoardManager2
2008-01-17 12:54:20ЖИВКО ЯНЧЕВ ДИМИТРОВ
ZHIVKO YANCHEV DIMITROV
BoardManager2
2008-01-17 12:54:20КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ НЕНОВ
KONSTANTIN VASILEV NENOV
Supervisor
2008-01-17 12:54:20КУК ДЖЕЙСЪН ЛИЛ
KUK DZHEYSAN LIL
Supervisor
2008-01-17 12:54:20ДЖЕЙЛЕКСАНДЪР ДЖОНСТЪН
DZHEYLEKSANDAR DZHONSTAN
Supervisor
2008-01-17 12:54:20ИВАН ДЕНЧЕВ НЕНКОВ
IVAN DENCHEV NENKOV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата СОФСТРОЙ SOFSTROY (ЕИК: 000624576)
Check other registries about the company СОФСТРОЙ SOFSTROY (ID: 000624576)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate