Събития с лица свързани с компанията КОРОЗАИНЖЕНЕРИНГ (ЕИК: 000625500)
Events with persons connected to the company KOROZAINZHENERING (ID: 000625500)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 000625500)
Към 2020-02-18 19:35:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 19:35:09 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-10-27 16:13:17КОРОЗАИНЖЕНЕРИНГ
KOROZAINZHENERING
TransformingCompany
2015-10-27 16:13:17ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ
DARZHAVNA KONSOLIDATSIONNA KOMPANIYA
Successor703
2008-03-07 13:18:16ИРИЯН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
IRIYAN GEORGIEV MARKOV
Liquidator
2008-03-07 13:05:20КОРОЗАИНЖЕНЕРИНГ
KOROZAINZHENERING
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-03-07 13:05:20КОРОЗАИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
KOROZAINZHENERING EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ЛОЗЕНЕЦ бул. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 1
2008-03-07 13:05:20КОРОЗАИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
KOROZAINZHENERING EAD
SubjectOfActivity
НАУЧНО-ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, СЪЗДАВАНЕ, УСВОЯВАНЕ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТТА НА ПОВЪРХНОСТНАТА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИТЕ И ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО.
2008-03-07 13:05:20ИРИЯН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
IRIYAN GEORGIEV MARKOV
Representative
2008-03-07 13:05:20МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
MINISTERSTVO NA IKONOMIKATA I ENERGETIKATA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата КОРОЗАИНЖЕНЕРИНГ KOROZAINZHENERING (ЕИК: 000625500)
Check other registries about the company КОРОЗАИНЖЕНЕРИНГ KOROZAINZHENERING (ID: 000625500)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More